Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Odsłony: 0

W miniony czwartek (4 lipca br.) Gmina Lubiewo wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej zorganizowali tzw. konsultacje terenowe dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy.

W spotkaniu, które odbyło się w restauracji „Wrzos” w Wielonku, wzięło udział 35 osób, które reprezentowały 18 organizacji.

Ponadto, gośćmi spotkania były: p. Joanna Jastak Wójt Gminy Lubiewo, p. Justyna Górska przedstawicielka Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz p. Magdalena Kurpinowicz – prezes Stowarzyszenia Partnerstwo „Lokalna Grupa Działa Bory Tucholskie”.

Przed rozpoczęciem merytorycznej części szkolenia, głos zabrała p. Wójt, dziękując wszystkim za przybycie, za dotychczasową działalność i fakt, że są osoby w naszej gminie, dla których działalność społeczna jest ważna i mimo różnych trudności nie zrażają się i ją dalej prowadzą. Zachęcała zebranych do aktywnego udziału w szkoleniu i innych spotkaniach organizowanych dla organizacji, a przede wszystkim w konsultacjach programu współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi, które odbędą się jak każdego roku na przełomie września
i października.

Następnie głos zabrała Pani Justyna Górska, która zapoznała przedstawicieli organizacji
o działalności KPOWES, pomocy jaką ten ośrodek może udzielać stowarzyszeniom, doradztwie, konsultacjach, zasadach tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz źródłach pozyskiwania środków na działalność statutową organizacji.

Po przerwie obiadowej, p. Magdalena Kurpinowicz zaprezentowała strategię rozwoju lokalnego „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Omówiła cele, przedsięwzięcia oraz źródła finansowania, a także poinformowała o konkursach, które m.in. dla organizacji pozarządowych będą ogłaszane.

Kolejnym tematem spotkania było omówienie przez p. Paulinę Ciepluch pracownika Urzędu Gminy zasad wypełniania druków ofert i sprawozdań związanych z otwartymi konkursami ofert. Zebrani mieli bezpośrednią możliwość zapoznania się z poszczególnymi tabelkami
i zapisywania sugestii czy wytycznych.

Na zakończenie, zebrani otrzymali ankiety aktualizacyjne dotyczące swojej organizacji oraz ankiety opiniujące spotkanie i dotychczasową współpracę naszych organizacji z samorządem gminy Lubiewo. Nie ukrywamy, że wyniki ankiety (anonimowej) bardzo nas ucieszyły, gdyż mimo różnych głosów, które do nas docierają, przedstawiciele organizacji w  zdecydowanej większości ocenili naszą współpracę jako bardzo dobrą i dobrą. Tylko dwie osoby oceniły na dostateczną, a cztery osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi. Jest to dla nas satysfakcja, że dotychczasowe działania są odbierane pozytywnie, mimo, że na niektóre, jako pracownicy urzędu nie mamy wpływu, np. jeśli chodzi o druki ofert czy sprawozdań, których wzory określone są ustawowo. Naszym celem jest by ta współpraca była jeszcze bardziej efektywna i będziemy czynili wszelkiego rodzaju starania by tak się stało.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.