Spotkanie z ngo – konsultacje programu współpracy

Dnia 6 października br. o godz. 15:00 w BCKiP, odbyły się konsultacje programu współpracy z ngo na rok 2021. W spotkaniu uczestniczyła Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo,  trzy organizacje tj. PZERiI Koła nr 5 w Lubiewie, PZERiI Koła nr 6 w Bysławiu i  SRGL”BORY” oraz pracownicy Referatu Oświaty i Spraw Społecznych.  Spotkanie otworzyła Pani Wioletta Szymczak – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, który przekazała krótkie informacje o programie współpracy. Pani Paulina Ciepluch poinformowała,  że nie wpłynęły jeszcze żadne formularze uwag. Osoby uczestniczące w spotkaniu nie wnieśli uwag.

Na spotkaniu rozmawiano o sprawach bieżących np. – przeniesienie rowerów oraz propozycji zastosowania ich w sezonie letnim.

Pani Wójt podziękowała organizacjom, za przybycie.