Spotkanie w sprawie przepustu na ul. Słonecznej w Suchej

Lubiewo, 20.01.2023 r.

Kurenda


 Wójt Gminy Lubiewo zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 13:00 w świetlicy w Suchej.

Spotkanie odbędzie się w związku z zapytaniami mieszkańców kierowanymi do tut. Urzędu w sprawie przepustu na ul. Słonecznej w Suchej oraz utrzymania cieku wodnego pomiędzy jeziorami Suskim Wielkim i Suskim Małym.