Spotkanie szkoleniowo- informacyjne dla obywateli Ukrainy

PROGRAM SPOTKANIA
Temat spotkania: Spotkanie informacyjno-doradcze w ramach projektu
“Pomagamy Lokalnie”
Termin : 30.03.2023 r.
Organizator : Fundacja Gaudeamus przy współpracy Konsulatu
Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy oraz Regionalnego
Centrum Integracyjno-Doradczego WSG
Miejsce: Tuchola, Tucholski Ośrodek Kultury, plac Zamkowy 8
16.00-16.30 Rejestracja uczestników
16.30-17.30 – Prezentacja „Zmiany w ustawie o cudzoziemcach
2023” Zmiany dla Ukraińców, którzy przybyli po
24.02.2022
17.30-18.30 – Prezentacja „Rynek pracy, CV, specjalna edukacja.
Kursy zawodowe, warsztaty. Integracja Ukraińców w
polskim społeczeństwie
18.30-19.00 – Sesja pytań i odpowiedzi
19.00-19.30 – Poczęstunek
Szczegółowe informacje można uzyskać w Fundacji Gaudeamus, RCID WSG
w Bydgoszczy, ul. Garbary 2 tel. +48-525-670-786
e-mail: rpid@byd.pl

Pliki do pobrania