Spotkanie Radnych z przedstawicielami Zarządu Powiatu Tucholskiego w sprawie planów inwestycyjnych oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Odsłony: 0

Dnia 07.03.2019 r. z inicjatywy Pani Wójt Joanny Jastak oraz Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Reszka w Urzędzie Gminy Lubiewo odbyło się spotkanie Radnych Gminy Lubiewo z przedstawicielami Zarządu Powiatu Tucholskiego w sprawie planów inwestycyjnych oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Ze strony Zarządu Powiatu Tucholskiego gościli u nas Pan Michał Mróz Starosta Tucholski oraz Wicestarosta Pan Zenon Poturalski. Na spotkaniu obecni byli również radni Powiatu Tucholskiego Panowie Antoni Lewandowski i Michał Skałecki.

W trakcie spotkania Pan Starosta i Wicestarosta przedstawili informacje na temat planów i możliwości w zakresie inwestycji  drogowych Powiatu Tucholskiego na terenie naszej gminy na najbliższe lata. Poruszyli również temat drogi powiatowej od DW240 do Stacji Błądzim. Opisali obecną zdolność finansowania przez Powiat Tucholski inwestycji drogowych, ilość środków przeznaczonych na inwestycje drogowe w powiecie, możliwe źródła uzyskania dofinansowania oraz maksymalne poziomy dofinansowania z poszczególnych źródeł. Poruszono również temat bieżącego utrzymaniu dróg powiatowych.

Podczas dyskusji Radni Gminy oraz Powiatu mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom Zarządu Powiatu Tucholskiego.

W toku spotkania wyjaśniono sporo kwestii. Pan Starosta i Wicestarosta wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach o ile wystąpi potrzeba ich zorganizowania.