Spotkanie informacyjne pt. “Stań się przedsiębiorczy”

Odsłony: 0

Szanowni Państwo,

Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na BEZPŁATNE spotkanie informacyjne
pt. “Stań się przedsiębiorczy”. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej m.in.: dotacje; preferencyjna, niskooprocentowana pożyczka. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące obowiązków wobec ZUS oraz US.

Spotkanie dedykowane jest dla osób zwolnionych z pracy bądź pracujących przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
– powyżej 50 roku życia,
– długotrwale bezrobotnych,
– z niepełnosprawnościami,
– kobiet,
– o niskich kwalifikacjach

Data i miejsce spotkania

15 października 2019 r. Siedziba Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20 – aula, I piętro, godz. 10:00 – 13:00.

Uczestnicy spotkania

Na spotkanie zapraszamy osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.

Zgłoszenia

Pod nr telefonu (52) 32 76 884, 797 304 123 bądź poprzez formularz zgłoszeniowy