Spotkanie informacyjne Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie

Partnerstwo “Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Granty przeznaczone są na działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  z terenu powiatu tucholskiego.  Środki można pozyskać na działania w zakresie aktywizacji społecznej (organizowanie społeczności lokalnej,  animacja społeczna, kluby młodzieżowe)  oraz aktywizacji społeczno – zawodowej. Nabory realizowane będą w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju “Dekel do borowiackiej grapy” (działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO WK-P 2014-2020). Spotkanie informacyjne organizowane jest przed ogłoszeniem naborów.

——————————————————————-

TERMIN: 17 grudnia 2021 r. (piątek)

GODZINA: 10:00

MIEJSCE: on-line, platforma TEAMS

 

Prosimy o dokonanie zgłoszenia  przy pomocy poniższego formularza – do środy tj.15.12.2021. Linki do spotkania zostaną przesłane do zgłoszonych uprzednio osób w czwartek.  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 52 3361213, mailowy: partnerstwo@borytucholskie.pl lub osobiste w biurze Partnerstwa przy ul. Murowej 8 w Tucholi.

 

LINK do formularza zgłoszeniowego   

                                   

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Koszty bieżące i animacja do 2023r.” realizowanego przez Partnerstwo “LGD Bory Tucholskie”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.