Serca na nakrętki w Gminie Lubiewo

Jedno wielkie serce dzielące się swoją dobrocią mnoży kolejne serca.

Tak też się stało w Gminie Lubiewo. Lokalny przedsiębiorca Pan Miłosz Kiedrowski właściciel ZPUH JK Miłosz Kiedrowski z Bysławia podjął wyzwanie i wraz z pracownikami zakładu wykonali nieodpłatnie 7 pięknych czerwonych serc na nakrętki. Pierwsze stanęło kilka tygodni temu w sołectwie Bysław- w jego powstanie zaangażowała się społeczność Bysławia,
a 2 listopada br. 6 kolejnych serc przyjechało do takich miejscowości jak Lubiewo, Sucha, Minikowo, Klonowo, Trutnowo i Płazowo.

Pomysł zainicjowała p. sołtys Lubiewic Aneta Niemczewska, podczas narady z sołtysami, którzy to wyrazili swoją aprobatę pomysłu. Podjęto rozmowy z p. Miłoszem Kiedrowskim, uzgodniono lokalizację i wspólnymi siłami inicjatywa została zrealizowana. Swój udział w przedsięwzięciu mają również pracownicy Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, którzy pomagali umocować serca do podłoża.

Znając dobre serca naszych mieszkańców i ogromne zaangażowanie w różnego rodzaju akcje, wierzymy, że serca będą zapełniać się w błyskawicznym tempie.

Zbierane nakrętki będą wspierały różnego rodzaju akcje charytatywne na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Koordynatorem akcji zbierania nakrętek z ramienia Gminy Lubiewo jest p. Agnieszka Pieczka – pracownik Urzędu Gminy, do której można zgłaszać telefonicznie (52 33 493 10) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (ug@lubiewo.pl) osoby na rzecz, których prowadzone mają być zbiórki.

Jakie nakrętki wrzucać do specjalnego kosza? – wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki – trzeba je usunąć przed wrzuceniem

.