Samorządowy Kurier Lubiewski – Październik 2018

Przedstawiamy najnowsze wydanie “Kurierka” w formacie PDF:

SKL – październik 2018

W tym numerze m.in.:

 • Inwestycyjne podsumowanie kadencji
 • List od Wójta Gminy Lubiewo
 • Obecne i planowane inwestycje
 • Informacje z Zakładu Komunalnego
 • Działalność Rady Gminy
 • Jubileusze pożycia małżeńskiego
 • Bieg Trzech Wież nad Borami
 • Aktywizacja mieszkańców
 • Analiza ochrony przeciwpożarowej w Gminie Lubiewo
 • Informacje i  sukcesy naszej oświaty
 • Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Uroczystości przy Kwaterze  Poległych