Samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Minikowie

Od końca listopada br. Ochotnicza Straż Pożarna w Minikowie dysponuje średnim samochodem  ratowniczo-gaśniczym marki RENAULT z napędem 4×2 na oś tylną. Dostawca samochodu, tj. firma PERFEKT Radosław Zasada z Nakonowa, wybrany w drodze przetargu, zaproponował wykonanie zadanie za cenę  250 000,00 zł brutto. Umowa przewiduje płatności w 2 transzach: pierwsza płatność w wysokości 125 000,00 zł zostanie uregulowana w terminie 30 dni od wystawienia faktury za dostarczony samochód, pozostała część środków zostanie przekazana do końca kwietnia 2022 r.

Zakup samochodu był możliwy dzięki dotacji w wysokości 100 000,00 zł od Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazanych przez zakłady ubezpieczeń społecznych.

Wkład OSP w Minikowie pochodzący ze zbiórki od mieszkańców i sponsorów wyniósł 25 000,00 zł. Środki na opłacenie drugiej transzy pochodzić będą z dotacji przekazanej dla OSP Minikowo z budżetu gminy.

Posiadanie średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego pozwoli zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Gminy Lubiewo, podnieść skutecznie działania w niesieniu pomocy w chwilach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz wszystkich oczekujących ratunku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, a zwłaszcza Panu Romanowi Kaźmierczakowi, które  swym działaniem przyczyniły się do zakupu ww. samochodu.

Justyna Glazik