Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

15 lipca 2022 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie Pan Łukasz Schreiber – Minister- Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów wręczył promesę dla Gminy Lubiewo na kwotę dofinasowania 1 489 600,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie z wnioskami: na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Jerzy Kowalik, Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo Zofia Reszka, Radny Powiatu Tucholskiego Antoni Lewandowski oraz mieszkańcy gminy.

W dniu 25.02.2022 r. Gmina Lubiewo złożyła dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Pierwszy z wniosków obejmuje przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek”. W tym przypadku przewidywana wartość inwestycji to 540.000,00 zł a udział własny to kwota w wysokości 10.800,00 zł. Gmina Lubiewo posiada kompletną dokumentację budowlaną oraz pozwolenie na budowę na realizację ww. inwestycji. Po zabezpieczeniu środków na wkład własny zostanie wszczęta procedura przetargowa.

Natomiast drugi wniosek o dofinansowanie dotyczy zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo”. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 980.000,00 zł a wkład własny stanowi kwota 19.600,00 zł. Po zabezpieczeniu środków na wkład własny zostanie wszczęta procedura opracowywania dokumentacji.

Tak wysokie dofinasowanie – 98% pozwoli na realizację inwestycji wodociągowej na terenie różnych miejscowości gminy Lubiewo między innymi: Lubiewa, Bysławia, Bysławka, Płazowa oraz inwestycji kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek.