Rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej Zamrzenica- Klonowo

Odsłony: 1

Rozpoczynają się prace przy przebudowie drogi gminnej 010610C Zamrzenica- Klonowo.  Przedmiotowy ciąg komunikacyjny zostanie zmodernizowany na odcinku 5,7 km. Obecnie trwają prace przygotowawcze i roboty ziemne. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu. Wartość robót drogowych wynosi około 4 085 995, 89 zł. Zadanie jest dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku.