Rozpoczęcie prac na ulicy Hallera w Lubiewie

Odsłony: 3

W dniu 30.06.2023 r. Wykonawca robót poinformował że pomiędzy 3-7.07.2023 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad realizacją zadania pn.:  „Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego”. W pierwszej kolejności wykonywane będą prace z branży sanitarnej od skrzyżowania ul. Hallera z ul. Polną do skrzyżowania ul. Hallera z ul. Wodną. W związku z powyższym na ww. odcinku będą występowały utrudnienia w ruchu.