Rozbudowa ulicy Księdza Czarnowskiego w Lubiewie

Odsłony: 0

Informujemy, iż złożony w dniu 13.08.2018r. wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na realizację ww. zadania drogowego przeszedł pozytywną weryfikację formalną i został sklasyfikowany na 15 pozycji spośród 76 złożonych wniosków
z całego województwa.

Oznacza to, że otrzymaliśmy dofinansowanie na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Ulica Księdza Czarnowskiego zostanie zatem przebudowana w roku 2019.

Szacunkowa wartość zadania: 597 898,60 PLN

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 386 805 PLN.

 

http://www.mojregion.eu/files/PROW/PT%20PROW%202014-2020/Zalacznik%20do%20uchwaly%20nr%2039_1900_18.pdf

 

Arkadiusz Kowalikowski