Rozbudowa ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie

Odsłony: 0

Informujemy, że umowa o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010636C ul. Księdza Czarnowskiego w Lubiewie” została podpisana. Kwota dofinansowania to 386 805,00 PLN, natomiast szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 733 799,32 PLN. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Na początku kwietnia br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację ww. inwestycji. Termin wykonania robót budowlanych ustalono do 31 października 2019 r.