KURENDA- Konsultacje społeczne dot. rozbudowy drogi gminnej nr 010633C (ul. Hallera w Lubiewie)

Trwają prace związane z opracowaniem projektu budowalnego dotyczącego inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania konsultacji społecznych z powodu epidemii koronawirusa, koncepcja projektu jest udostępniona na stronie internetowej www.lubiewo.pl.

Z koncepcją projektu można zapoznać się osobiście 2 i 3 czerwca od godz. 11:00 do 15:00 w biurze nr 1.

Ponadto pisemne uwagi i pytania związane
z wymienionym projektem można kierować do Urzędu Gminy w Lubiewie do piątku 05.06.2020 r.