Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice

Odsłony: 0

                W październiku br. rozpoczął się I etap inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Lubiewicach.  Inwestycja jest dwuetapowa ze względów finansowych. Pierwszy etap obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego i zadaszonego tarasu.  Ww. zakres zostanie wykonany do końca listopada br. Powierzchnia zabudowy świetlicy zwiększy się o 34,06 m2, natomiast powierzchnia tarasu wyniesie 44,84 m2..

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza, który został wybrany w trybie zapytania ofertowego. Wartość I etapu inwestycji wynosi 69 834,69 zł brutto. Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania pochodzą z budżetu gminy i funduszu sołeckiego.