„Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne”

30 września 2020 r. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

W dniu 11 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 590 000,00 zł na realizację ww. inwestycji.

W styczniu 2022 r. otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano:

  1. rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku w celu utworzenia bistro/kawiarni wraz z zewnętrznym tarasem,
  2. budowę pola namiotowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: sanitariaty, kuchnia polowa, stanowiska obozowania dla namiotów, przyczep i kamperów
  3. budowę ścieżki, utwardzeń, dojść do budynku, kawiarni/bistro,
  4. budowę małej architektury np. ławki, kosze na odpady, itp.

W marcu br. został ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 1 073 259,06 zł brutto. Nie zawiera on kosztów budowy sanitariatów i kuchni polowej.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, którą złożył Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski z Cekcynka. Zaproponowana cena oferty wynosi 1 718 200,00 zł brutto i okres gwarancji 60 miesięcy. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką cenę.