Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonania ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne”

30 września 2020 r. Gmina Lubiewo złożyła wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

W dniu 11 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 590 000,00 zł na realizację ww. inwestycji.

Trwa opracowywanie dokumentacji budowlanej. W ramach ww. inwestycji zaplanowano:

  1. rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku w celu utworzenia bistro/kawiarni wraz z zewnętrznym tarasem,
  2. budowę pola namiotowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: sanitariaty, kuchnia polowa, stanowiska obozowania dla namiotów, przyczep i kamperów
  3. budowę ścieżki, utwardzeń, dojść do budynku, kawiarni/bistro,
  4. budowę małej architektury np. ławki, kosze na odpady, itp.