,,Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora”

Odsłony: 0

W październiku br. nastąpił odbiór robót budowlanych związanych z budową domu dziennego pobytu dla seniorów w Lubiewie. Obiekt powstał przy budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

W jednokondygnacyjnym obiekcie znajduje się szereg pomieszczeń wykorzystywanych przy pracy dziennej
z seniorami m. in.: sala ogólna, pomieszczenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych, szatnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, pokój do odpoczynku, aneks kuchenny, pomieszczenie biurowe i magazynowe. Z tyłu budynku powstał również taras. Obiekt  spełnia niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności te, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Został wykonany podjazd od frontu i z tyłu budynku oraz toaleta z instalacją systemu przyzywowego, który umożliwia wezwanie pomocy, jeśli osoba niepełnosprawna jej potrzebuje.

Wartość robót budowlanych wyniosła  717 479,86 zł brutto. Wykonawcą była firma ELMAL Zakład Remontowy Budownictwa Adamczewski Eliasz z Tucholi. Okres gwarancji jakości wynosi 5 lat.

Obecnie trwa procedura odbioru II  etapu projektu, który polega na dostawie i montażu wyposażenia do nowego budynku. W drodze przetargu zostały wyłonione 3 firmy, które dostarczą wyposażenie osobno na Część nr 1 pn.: ,,Sprzęt elektroniczny”, Część nr 2 pn.: ,,Meble, sprzęt AGD i wyposażenie pozostałe” oraz Część nr 3 pn.: ,,Sprzęt do ćwiczeń”. Łączna wartość ww. części wynosi 205 173,33 zł.

Nowy obiekt będzie pełnił funkcję domu dziennego pobytu – placówki wsparcia dziennego dla seniorów. Docelowo ma powstać 20 miejsc opiekuńczych. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 191,82m2.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo, który został przyjęty Uchwałą nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubiewo w dniu 30 października 2019 r.

Dofinansowanie w wysokości 846 880,11 zł na inwestycję dla seniorów gmina otrzymała za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu ustalono do końca grudnia 2021 r.