“Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora”

Prace nad budową domu dziennego pobytu dla seniorów w Lubiewie postępują. Obiekt powstaje przy budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. Realizacja budowy jest na etapie stanu surowego zamkniętego. Wykonane są instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i grzewcza, tynki wewnętrzne oraz docieplenie budynku. Obecnie zalewane są posadzki i trwają prace glazurnicze.

W jednokondygnacyjnym obiekcie znajdzie się szereg pomieszczeń wykorzystywanych przy pracy dziennej z seniorami m. in.: sala ogólna, pomieszczenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych, szatnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, pokój do odpoczynku, aneks kuchenny, pomieszczenie biurowe i magazynowe. Z tyłu budynku powstanie również taras. Obiekt będzie spełniał niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności te, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Został zaprojektowany podjazd od frontu i z tyłu budynku, przystosowana toaleta z instalacją systemu przyzywowego, który umożliwi wezwanie pomocy, jeśli osoba niepełnosprawna jej potrzebuje.

Wartość robót budowlanych wynosi  701 221,00 zł brutto. Prace wykonuje firma ELMAL Zakład Remontowy Budownictwa Adamczewski Eliasz z Tucholi. W postępowaniu przetargowym oprócz ceny brano także pod uwagę okres gwarancji, który wynosi 5 lat.

Nowy obiekt będzie pełnił funkcję domu dziennego pobytu – placówki wsparcia dziennego dla seniorów. Docelowo ma powstać 20 miejsc opiekuńczych. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 191,82m2.

II etap projektu będzie polegał na zakupie wyposażenia do nowego budynku. W tym celu zostanie wyłoniony wykonawca w drodze przetargu, który jest obecnie przygotowywany. Zakupy będą dotyczyły m. in. sprzętu elektronicznego,  mebli, sprzętu AGD oraz sprzętu do ćwiczeń.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo, który został przyjęty Uchwałą nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubiewo w dniu 30 października 2019 r.

Dofinansowanie w wysokości 968 104,43 zł na inwestycję dla seniorów gmina otrzymała za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu ustalono do końca października 2021 r.

 

Justyna Glazik