Rozbudowa drogi gminnej ul. Księdza Czarnowskiego w Lubiewie

Odsłony: 1

W czerwcu br. rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010636C ul. Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”.

W ramach inwestycji utwardzona zostanie droga na odcinku 236 m. Jezdnia wraz z chodnikiem wykonane zostaną z kostki betonowej. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Zaproponowało ono wykonanie prac w ramach przedmiotowej inwestycji za kwotę 600 758,54 zł brutto. Zadanie jest finansowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  oraz środków własnych budżetu Gminy Lubiewo. Termin realizacji zadania wyznaczono do 29 listopada 2019 r.

AKTUALIZACJA 10.07.2019 r.