Rozbudowa drogi gminnej nr 010636C ul. Księdza Czarnowskiego w Lubiewie

Odsłony: 0

Jesienią br. nastąpił odbiór końcowy inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010636C ul. Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”. W ramach zadania powstała jezdnia
z kostki betonowej o długości 236 m wraz chodnikiem i kanalizacją deszczową.

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “S O L O ” Tomasz Koczyński z Tucholi.

Wartość inwestycji to 600 758,54 zł brutto.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.