Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego

Odsłony: 5

Potrzeba było aż 5 postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, żeby wyłonić Wykonawcę ww. inwestycji. Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo Solo Duo sp. z o. o. z Bydgoszczy, które wyceniło koszt prac budowlanych na kwotę 5 295 316,27 zł brutto, zapewniając jednocześnie 60 miesięcy gwarancji jakości.

Umowę na realizację przedmiotowej inwestycji podpisano w dniu 21.04.2023 r. Termin wykonania przedsięwzięcia  wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Według przedstawionego harmonogramu prace rozpoczną się w połowie lipca br.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. jezdnia bitumiczna, chodniki, trzy wyniesione skrzyżowania, kanalizacja deszczowa, doświetlone zostaną przejścia dla pieszych oraz miejsca niedostatecznie oświetlone. Ponadto projekt obejmuje rozbiórkę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej oraz jej przebudowę na sieć doziemną.

Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie w wysokości  4.731.475,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny Gminy Lubiewo.