Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna oraz budowa drogi Sucha Przydatki-Cierplewo

Odsłony: 1

Informuję, że w dniu 28.11.2022 r. Wykonawca zaplanował prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na ul. Polnej w Bysławiu. W związku z powyższym w najbliższy poniedziałek ul. Polna w Bysławiu będzie zamknięta. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu na  przedmiotową drogę.