Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna oraz budowa drogi Sucha Przydatki-Cierplewo

Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna oraz budowa drogi Sucha Przydatki-Cierplewo

            Informuję, że od 10 października 2022 r. planowane są prace polegające na wykonaniu warstwy wiążącej z masy bitumicznej na ww. drogach. W związku z powyższym od najbliższego poniedziałku do momentu zakończenia ww. prac ul. Polna w Bysławiu oraz droga Sucha Przydatki – Cierplewo będą zamknięte. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu na  przedmiotowe drogi.

Harmonogram prac:

10.10.2022 r. – Sucha Przydatki – Cierplewo

11-12.10.2022 r. – Bysław ul. Polna