Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna oraz budowa drogi Sucha Przydatki-Cierplewo

Odsłony: 1

W styczniu br. rozpoczęta została procedura przetargowa dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna oraz budowa drogi Sucha Przydatki-Cierplewo”. W odpowiedzi na ogłoszone zamówienie publiczne wpłynęły dwie oferty. W toku przeprowadzonej oceny ofert najwięcej punktów uzyskała oferta Przedsiębiorstwa Solo Duo sp. z o. o.. Wyłoniony Wykonawca zapewnia 60 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie prace i zobowiązał się je wykonać za kwotę 2 457 198,69 zł. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca ma 10 miesięcy od jej podpisania na wykonanie  robót budowlanych.

W ramach inwestycji na obu drogach wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna.
W Bysławiu na ul. Polnej roboty obejmą powstanie m. in.: kanalizacji deszczowej, wyniesionego przejście dla pieszych, wyniesionego skrzyżowanie z ul. Wiatrakową i Kwiatową, doświetlenie przejść dla pieszych oraz oświetlenie ul. Polnej. Ponadto wzdłuż całej drogi wykonany będzie chodnik. Natomiast w Cierplewie  powstanie peron z miejscem na wiatę autobusową.

Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie
w wysokości 95% wartości inwestycji, tj. 2 334 338,76 zł.