Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka

Odsłony: 1

W dniu 2 listopada 2022 r. miało miejsce podpisanie umowy na realizację długo wyczekiwanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław
ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, którym zostało przedsiębiorstwo Solo Duo sp.
z o. o. z Bydgoszczy. Ww. firma wyceniła koszt prac budowlanych na kwotę 2 499 921,75 zł brutto, zapewniając jednocześnie 60 miesięcy gwarancji jakości.

Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie
w wysokości 95% wartości inwestycji, tj. 2 374 925,66 zł.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. jezdnia bitumiczna, chodniki, dwa wyniesione skrzyżowania. Ponadto projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidujących z rozbudowywaną droga słupów elektroenergetycznych.