Rolniku! Informacje dotyczące zmian w zwrotach akcyzy za paliwo

Odsłony: 1

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i wraz z wnioskiem złożyć je w terminie:

od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 

od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.  do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

– 100,00 zł  – ilość ha użytków rolnych

– 30,00 zł – średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Od stycznia 2019 zwrot akcyzy za olej napędowy tylko za faktury z jednym z tych kodów: 

CN 2710 19 43    do     2710 19 48    oraz     CN 3826 00.

Wójt Gminy Lubiewo
/-/ Joanna Jastak