Rok Akademicki UTW w Lubiewie zakończony tanecznym krokiem

Odsłony: 1

Zakończyliśmy już siódmy rok funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku Wyższej Szkoły Gospodarski w Bydgoszczy filia w Lubiewie. Zawsze wiedzieliśmy, że jest to bardzo inspirująca forma spędzania wolnego czasu dla osób w tzw. pięknym wieku,  dlatego też cieszymy się, że powstała ona w Gminie Lubiewo, nadal trwa i mamy nadzieję, że będzie się rozwijała.

Studenci podczas całego roku uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu medycyny konwencjonalnej i naturalnej, kosmetologii, turystyki, geografii, historii i kulturoznawstwa, zdrowia czy dietetyki. Niestety pandemia i ograniczenia z nią związane zmusiły nas do rezygnacji z części wykładów i dodatkowych atrakcji.

29 czerwca w Sali Klubu Seniora po raz ostatni w tym roku akademickim wysłuchali bardzo ciekawego wykładu, który wygłosił Dziekan UTW Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy profesor WSG dr inż. Cezary Kościelak, który również po zakończeniu wykładu wręczył  wszystkim uczestnikom dyplomy ukończenia roku akademickiego. Ponadto, wręczono specjalne podziękowania za tworzenie akademickiej społeczności senioralnej na UTW w Lubiewie, które otrzymali: Pani Zofia Tomaszewska, Pani Irena Fiegel i Państwo Barbara i Edward Stencel.

Nie zabrakło gratulacji, życzeń, upominków, ale również planów na następny rok akademicki. Zachęcaliśmy słuchaczy do większej aktywności integracyjnej oraz zgłaszania własnych inicjatyw, przy realizacji których zobowiązaliśmy się pomóc. W imieniu Pani Wójt Joanny Jastak oraz słuchaczy UTW podziękowania dla p. dziekana złożyła Wioletta Szymczak, podkreślając życzliwość i serdeczność ze strony władz Wyższej Szkoły Gospodarki oraz dobór wspaniałej  kadry, która przyjeżdża do Lubiewa z wykładami.

Po części oficjalnej w sali widowiskowej Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo odbyła się impreza integracyjna, w której uczestniczyli słuchacze UTW oraz seniorzy uczestniczący w zajęciach Klubu Seniora, tj. projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie „Razem raźniej”.  Zabawę taneczną poprowadził  DJ Adrian Sobiechowski z Bysławia, a goście przy słodko – słonym poczęstunku świetnie się bawili. Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą atmosferę, integrację i udaną zabawę.

Uroczystość została przygotowana przez pracowników Urzędu Gminy w Lubiewie
i  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie.

Zachęcamy naszych mieszkańców do wstąpienia w zacne szeregi studentów UTW. Jest to wspaniała okazja do spotkania się w gronie przyjaznych osób, zdobycia nowej wiedzy czy pozyskania dodatkowych umiejętności. Słuchaczem UTW WSG może być każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby.

Ruszamy od października i spotykamy się co dwa tygodnie w Bibliotece – Centrum Kultury
i Promocji Gminy Lubiewo lub Klubie Seniora.

Szanowni kandydaci – serdecznie zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do Uniwersytetu (biuro Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 517 049 645).