ROK 2023 ROKIEM 50-LECIA UTWORZENIA GMINY LUBIEWO

 W 2023 r. przypada dokładnie 50 lat od utworzenia Gminy Lubiewo. Rada Gminy Lubiewo jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2023- Rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Lubiewo.

Wspomniana uchwała zawiera uzasadnienie: „W każdym środowisku przychodzi taki czas, w którym obchodzi się szczególny jubileusz upamiętniający rocznicę ważnych wydarzeń, które miały wpływ na jego funkcjonowanie w przyszłości. W 2023 roku przypada jubileusz 50-lecia utworzenia Gminy Lubiewo. Jest to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie. Z tej okazji na przestrzeni całego roku obchodów planuje się organizację wydarzeń, imprez i uroczystości. Obchody przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej społeczności, wzmocni więzi między mieszkańcami i przyczyni się do promocji gminy.”

1 stycznia 1973 r. zniesiono gromady, będące jednostkami najniższego szczebla podziału administracyjnego w PRL. W ich miejsce powołane zostały gminy.

Jednocześnie utworzono sołectwa, które stały się jednostkami pomocniczymi powstałych gmin. Od 1973 do 1990 r. gmina była podstawowym szczeblem administracji w PRL. Na jej czele stał naczelnik gminy, który był jednoosobowym organem administracji państwowej oraz organem wykonawczo-zarządzającym gminnej rady narodowej. Pierwszym Naczelnikiem Gminy Lubiewo był Jan Odrzygóźdź, kolejnym Stanisław Dziewicki i Michał Skałecki, zaś pierwszym Przewodniczącym Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Lubiewie był Jan Kufel.

Ostateczna przemiana ustrojowa gmin nastąpiła w 1990 r. kiedy wdrożono w życie ustawę o samorządzie terytorialnym.

W 1990 r. przywrócony został samorząd terytorialny, ogłoszono pierwsze wolne wybory samorządowe. Zlikwidowane zostały gminne rady narodowe. W ich miejsce powołano wybierane przez mieszkańców rady gmin, będące organami stanowiącymi i kontrolnymi gminy. Zniesione zostało również stanowisko naczelnika gminy, a na czele gmin stanął wójt gminy, jako organ wykonawczy. Do 1998 r. wójtów wybierały rady gmin. Od 2002 r. wójtowie wybierani są przez mieszkańców gmin w wyborach powszechnych. Pierwszym Wójtem Gminy Lubiewo był Michał Skałecki. Pierwszym przewodniczącym Rady Gminy Lubiewo był Józef Krzywoszyński.

Ogłoszenie roku 2023 „Rokiem 50-lecia utworzenia Gminy Lubiewo”, będzie sposobnością do kształtowania postaw samorządowych, przypomnienia początków gminy Lubiewo i sołectw działających na jej terenie, a także ludzi tworzących ich struktury i organy.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w obchody ww. jubileuszu poprzez podejmowanie działań związanych z promowaniem postaw samorządowych i inicjatyw przypominających dzieje samorządu lokalnego w szczególności poprzez konkursy, wystawy, publikacje, programy edukacyjno-wychowawcze, uroczystości i inne wydarzenia.

Na stronie lubiewo.pl utworzono zakładkę poświęconą zebraniu wspomnień upamiętniających powstanie Gminy Lubiewo w postaci relacji, opisów i fotorelacji.

Bardzo proszę o dostarczanie wspomnianych materiałów przez instytucje, organizacje, jednostki publiczne i prywatne oraz mieszkańców naszej gminy, do Urzędu Gminy w Lubiewie, biuro Referatu Oświaty i Spraw Społecznych ul. Wojska Polskiego, email: ug.szymczak@lubiewo.pl 

Zebrane materiały posłużą w przyszłości do opracowania historii Gminy Lubiewo.

Joanna Jastak

Wójt Gminy Lubiewo