Roczny program współpracy Gminy Lubiewo z ngo

Odsłony: 0

 

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Lubiewo  w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt programu na 2017 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu.

Czas trwania konsultacji: od 31 października 2016 r. do 14 listopada  2016 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

  • adres poczty elektronicznej: ug.kuffel@lubiewo.pl
  • numer faksu (52) 519 02 14
  • do siedziby Urzędu Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo (wejście boczne do Banku Spółdzielczego).

 

Spotkanie dla ngo! 

W związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy  samorządu z organizacjami pozarządowymi, zapraszam do konsultacji projektu programu, która odbędzie się 10 listopada 2016 r. o godz. 14:00 w Domu Kultury w Lubiewie.

Z uwagi na istotę poruszonych mechanizmów współpracy proszę potraktować sprawę jako bardzo ważną i wydelegować min. 2 osoby z organizacji do udziału w spotkaniu.

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubiewo.

 

 

Projekt programu współpracy z ngo (496 pobrań)

 

Formularz konsultacji na 2017 r. (445 pobrań)

 

Zaproszenie-na-konsultacje.pdf (383 pobrania)