Rewitalizacja w Gminie Lubiewo

Odsłony: 0

Rewitalizacja to kolejne wyzwanie społeczno-inwestycyjne, do którego przymierza się Gmina Lubiewo.

Jest to możliwe dzięki środkom finansowym,  które będą dostępne być może już w 2017r.  z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, realizowanego w tym zakresie przez partnerstwo „Bory Tucholskie”.

Rewitalizacja wg definicji to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Do tej pory program ten przeznaczony był dla miast, obecnie realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwa jest również na obszarach wiejskich.

Żeby móc skorzystać z tych środków niezbędne jest sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Na jego opracowanie Gmina pozyskała dotację w wysokości 33 226,77zł  ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, co stanowi 90% całkowitej wartości projektu.

Działania rewitalizacyjne przewidziane są w miejscowościach Lubiewo i Bysławek. Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji obejmują realizację:

– programu społecznego poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Przewiduje się realizację działań zwiększających aspiracje, motywacje,  rozwój kompetencji społecznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia wykształcenia dzieci i młodzieży, motywowania do nauki, prowadzenia zajęć uzupełniających wiedzę i umiejętności zdobywane w szkole czy samorozwój.

– programu inwestycyjnego mającego na celu kompleksową odnowę przestrzeni centrum Lubiewa pomiędzy ul. Hallera i Wojska Polskiego – dla poprawy estetyki oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa w centrum miejscowości, a w Bysławku, przy pomocy  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo planuje się utworzenie w budynku „ kapelanii” placówki dla osób starszych tzw. Dom Dziennego Pobytu.

Działania rewitalizacyjne finansowane będą z dostępnych środków pomocowych, ale również właścicieli posesji, instytucji czy podmiotów gospodarczych.

Mieszkańcy Bysławka mieli możliwość zapoznania się z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji podczas wrześniowego zebrania wiejskiego. Mieszkańców Lubiewa, przedstawicieli instytucji, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych  serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 19 października o godz. 17:30 w Domu Kultury w Lubiewie. Liczymy na Państwa obecność, bo każda sugestia, inicjatywa czy koncepcja zgłoszona na spotkaniu stanowić będzie cenny wkład w opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wszelkich informacji w zakresie rewitalizacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie: Danuta Rudnik, Justyna Glazik i Wioletta Szymczak.

 

Poniżej dostępny szerszy materiał informacyjny : 

Rewitalizacja Lubiewo - materiał informacyjny.pdf (614 pobrań)