Remonty dróg

Odsłony: 1

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn.: ,,Remont dróg na terenie Gminy Lubiewo w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej “. W dniu 27.08.2019 r. Wójt Gminy Lubiewo zawarł 2 umowy na realizację zadania: ,,Remont dróg na terenie Gminy Lubiewo w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej “. W ramach przetargu zamówienie podzielono na dwie części. Każda część obejmowała remont innej drogi. Kryteriami oceny ofert była najniższa cena oraz okres gwarancji.

Część numer jeden dotyczy zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 010628C w m. Bysław ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 0+495”. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią. Zaoferowała ona wykonanie prac za kwotę 342 300,39 zł brutto oraz 60 miesięczny okres gwarancji.  

Część numer dwa obejmuje zadanie pn.: „Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 313 obręb Minikowo od km 0+000 do km 0+126”. W przypadku tego zadania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK Marcin Kwiatkowski, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. Wykonawca zaproponował realizacje przedsięwzięcia  za kwotę 67 449,13 zł brutto zapewniając 60 miesięczny okres gwarancji.

W ramach zleconych prac na obu odcinkach wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Termin realizacji określono na 29.11.2019 r.

Gmina Lubiewo otrzymała promesę sfinansowania remontów ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.