Remont drogi gminnej w Bysławiu

Przed Świętami Wielkanocnymi odbył się odbiór zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 010622C Bysław ul. Spokojna od km 0+000 do km 0+228 oraz drogi gminnej nr 010623C Bysław ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+150 wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną a drogą wojewódzką nr 240”.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu został Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakło nad Notecią, który zaproponował wykonanie robót budowlanych za kwotę 376 364,98 zł brutto oraz 60 miesięcy gwarancji.

Koszt inspektora nadzoru inwestorskiego wyniósł 4 920,00 zł brutto.

W ramach zleconych prac wykonano remont nawierzchni ww. ulic.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Lubiewo uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie obejmowało koszt realizacji remontu oraz koszt inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokość uzyskanego dofinansowania to 209 706,00 zł,
tj. 55% kosztów całkowitych. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Lubiewo.