Remont drogi gminnej nr 010622C Bysław ul. Spokojna od km 0+000 do km 0+228 oraz drogi gminnej nr 010623C Bysław ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+150 wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną a drogą wojewódzką nr 240

Pod koniec października rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 010622C Bysław ul. Spokojna od km 0+000 do km 0+228 oraz drogi gminnej nr 010623C Bysław ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+150 wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną a drogą wojewódzką nr 240”. Wykonawcą robót będzie Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią.

Kryterium oceny ofert była cena oraz okres gwarancji.

Ww. zakład zaoferował wykonanie prac za kwotę 376 364,98 zł brutto, zapewniając jednocześnie 60 miesięczny okres gwarancji liczony od momentu odbioru prac.

Zgodnie z umową wykonawca ma czas na realizację prac od 02.01.2020 r. do 29.05.2020 r. Do tego czasu chcemy wymienić przyłącza wodociągowe oraz rozwiązać problem z odwodnieniem ul. Spokojnej.

Realizacja zadanie jest dofinansowana z Fundusz Dróg Samorządowych na poziomie 55% pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Lubiewo.