Rekrutacja Nowy Rok Akademicki 2022/2023

Trwa rekrutacja do Uniwersytetu III wieku, który działa od 2015 roku w Gminie Lubiewo. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki może być każdy, niezależnie od wieku
i wykształcenia, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby. Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG daje możliwość rozwoju swoich umiejętności wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb.

Słuchacz UTW WSG dokonuje wpłaty semestralnej, która wynosi 75,00 zł (opłata na pół roku – jeden semestr). Rok akademicki UTW WSG trwa dwa semestry.

Konieczne jest złożenie deklaracji członkowskiej lub woli kontynuacji oraz wniesienie opłaty semestralnej. Wykłady odbywają się w sali BCKIP w Lubiewie. 

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 została zaplanowana na 21 września 2022 r. na godz. 16:00.

Szanowni kandydaci – serdecznie zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do Uniwersytetu.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej www.u3w.byd.pl lub www.lubiewo.pl/utw na której umieszczane są najnowsze informacje.

Deklarację pobieramy w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 517 049 645

Harmonogram spotkań

21.09.2022środa16:00Lubiewo
05.10.2022środa16:00Lubiewo
19.10.2022środa16:00Lubiewo
09.11.2022środa16:00Lubiewo
16.11.2022środa16:00Lubiewo
23.11.2022środa16:00Lubiewo
14.12.2023środa16:00Lubiewo
11.01.2023środa16:00Lubiewo