Rekrutacja – komunikat

Odsłony: 3

W dniu 26 listopada br. obradowała Komisja Rekrutacyjna projektu „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Pozytywnie  zrekrutowanych zostało ok. 92 % złożonych wniosków. Wobec pozostałej części wniosków Komisja zaleciła uzupełnienie dokumentacji w ciągu najbliższych 2 tygodni. Beneficjenci, których dotyczy wspomniana sytuacja zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 20 grudnia br.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ