Rekrutacja

Odsłony: 0

Ankiety rekrutacyjne były jako wkładka do Samorządowego Kuriera Lubiewskiego (wydanie kwietniowe), który zawierał pełen tekst regulaminu rekrutacji.

Dodatkowe egzemplarze można pobierać w Biurze Obsługi Klienta UG w Lubiewie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8

Uwaga! – nie ma znaczenia kolejność składanych ankiet na zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie. W chwili złożenia każda ankieta otrzymuje specjalny numer, który jednocześnie będzie numerem beneficjenta. Dla zapewnienia wymaganej pełnej ochrony danych osobowych lista zakwalifikowanych osób do uczestnictwa w projekcie będzie zawierała tylko wspomniane numery.

Projekt przewiduje uczestnictwo w projekcie 650 gospodarstw domowych. Zespół ds. realizacji projektu – ustalił utworzenie listy dodatkowej, na której może się znaleźć kolejnych 100 gospodarstw domowych.

Wypełnione ankiety można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Lubiewie w godzinach pracy Urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ