Realizacja projektu „Bory dla Seniora”

Odsłony: 0

 

Lokalna Grupa działania Bory Tucholskie we współpracy z Powiatem Tucholskim rozpoczyna realizację projektu „Bory dla Seniora”, w ramach którego osoby w wieku 60+ mają możliwość udziału w bezpłatnym kursie na przewodnika terenowego po Borach Tucholskich. Kurs realizowany od kwietnia do lipca br. będzie obejmował ok. 140 godzin teorii oraz 6 wyjazdów terenowych. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Tucholi. Uczestnicy kursu nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.tucholski.pl/news/bory-tucholskie-dla-seniora

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłania go na adres mailowy borydlaseniora@gmail.com Prosimy też o przekazanie tej informacji dalej, osobom, które mogłyby być zainteresowane.

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ankieta.docx

ankieta.pdf