Realizacja programu „Czyste Powietrze”

W dniu dzisiejszym Gmina Lubiewo zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Współpraca będzie polegać na tym, że fundusz organizuje dla pracowników urzędów szkolenia dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków i ich weryfikacji. Po podpisaniu porozumienia mieszkańcy danej gminy nie muszą już jeździć do siedziby WFOŚiGW w Toruniu, ale mogą wszelkie sprawy załatwić na miejscu w urzędzie. Takie rozwiązania zaproponował Minister Środowiska, by ułatwić beneficjentom załatwianie wszelkich formalności.

W ramach Programu, mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na:

– wyminę starych pieców i kotłów na paliwa stałe;

– termomodernizację budynków;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– instalację odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do skorzystania z tego Programu.

Magdalena Hoppe

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

https://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-618-kolejne_gminy_podpisaly_porozumienia_o.html