Raport pozyskiwania środków unijnych przez samorządy

 

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pozyskiwania środków z Unii Europejskiej przez samorządy w Polsce. Dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 2015 r., przy uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych RPO.

Udostępnione przez GUS dane, pochodzące z Krajowego Systemu Informatycznego, odnoszą się do całości projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej, nie tylko samorządowych.

1.Tuchola – 416 miejsce w kraju – 166 130 023,41zł

  1. Lubiewo – 1209 miejsce w kraju – 40 204 086,93zł
  2. Cekcyn – 1442 miejsce w kraju – 28 754 162,19zł
  3. Śliwice – 1614 miejsce w kraju – 21 611 402,74zł
  4. Kęsowo – 1819 miejsce w kraju – 16 273 750,84zł
  5. Gostycyn – 1947 miejsce w kraju – 13 223 316,36zł

W Polsce zarejestrowanych jest 2479 jednostek samorządowych (miast, gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich).