Raport o stanie Gminy Lubiewo za 2020 rok

Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo
w sprawie udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubiewo za rok 2020.

Informuję, że dnia 24 czerwca 2021 r. o godz. 830 w Urzędzie Gminy przy ul. Hallera 9 w Lubiewie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Lubiewo, podczas której przedstawiony zostanie Raport o stanie Gminy Lubiewo za rok 2020, a następnie odbędzie się debata nad Raportem.
W debacie oprócz Radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Lubiewo. W związku z powyższym mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo pisemne zgłoszenie wraz z podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie (wzór zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9 oraz na stronie internetowej www.lubiewo.pl). Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Gminy Lubiewo, podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy, tj. 24 czerwca 2021 r. Podczas debaty mieszkańcy będą mieli możliwość zabrania głosu w kolejności ustalonej przez Przewodniczącą Rady Gminy Lubiewo. Osoby, które zagłoszą chęć udziału w debacie będą uczestniczyć w sesji w trybie zdalnym. W zgłoszeniu będą zobowiązani podać swój adres e-mail, na który zostanie wysłany kod dostępu umożliwiający udział w debacie podczas sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Zofia Reszka

Pliki do pobrania:

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020

formularz zgłoszeniowy