Raport o stanie Gminy Lubiewo za 2019 rok

Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo

w sprawie udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Lubiewo za 2019 r.

Informuję, że dnia 28 maja 2020 r. o godz. 800 w Budynku Domu Kultury w Lubiewie odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy podczas, której przedstawiony zostanie Raport o Stanie Gminy Lubiewo za 2019 r. , a następnie odbędzie się debata nad Raportem.

W debacie oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Lubiewo.  W związku z powyższym mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem o Stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo pisemne zgłoszenie wraz z podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie (wzór zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9 oraz na stronie internetowej www.lubiewo.pl). Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Gminy, podczas, której zostanie przedstawiony Raport o Stanie Gminy, tj. 27 maja 2020 r. Podczas debaty mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w kolejności ustalonej przez Przewodniczącą Rady Gminy Lubiewo.

                                                                                                             
Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo
 /-/ Zofia Reszka