Radosnych Świąt!

Szanowni Mieszkańcy, zbliża się koniec 2016r.
Czas refleksji i podsumowań, oceny tego co się udało zrealizować, a co pozostało niedokończone.
Nasza Gmina mijającego roku nie zmarnowała, zrealizowano kilka inwestycji, poprawiano jakość
życia poprzez realizację wielu przedsięwzięć, i mniejszych i większych. Organizowano spotkania,
imprezy, zawody i inne wydarzenia. Sprawnie funkcjonowała administracja, opieka społeczna,
placówki oświatowe, zakład komunalny i inne podległe jednostki służące mieszkańcom.
Za wszystko dobro przekazane pracą rąk i umysłu dla rozwoju naszej społeczności
składam serdeczne podziękowania WSZYSTKIM razem i każdemu z osobna.
Szczególnie dziękuję mieszkańcom Gminy Lubiewo zaangażowanym w życie społeczne, organizacjom pozarządowym,
kierownikom i pracownikom instytucji i jednostek, radnym, sołtysom, szefom firm,
rencistom, emerytom, rolnikom, księżom i siostrom zakonnym, osobom pracującym, uczącym się
i tym, którzy swoim działaniem promują Gminę Lubiewo w Polsce i zagranicą.

Pozdrawiam

Michał Skałecki
Wójt Gminy Lubiewo