Radni Gminy Lubiewo 1990-2024

Odsłony: 19

Kadencja 1990-1994
Daniłko Józef,
Dębicki Włodzimierz,
Figiel Marian,
Gaca Stanisław,
Glazik Krystyna,
Górski Jerzy,
Krzywoszyński Józef – Przewodniczący Rady (zrezygnował w marcu 1991),
Kowalski Maciej – Przewodniczący Rady (od kwietnia 1991)
Kufel Ryszard, Lotkowski Zbigniew,
Mróz Tadeusz,
Nitka Jan
Nowacka Barbara,
Ornowski Alojzy – Wiceprzewodniczący Rady,
Podwysocki Piotr,
Rytlewski Kazimierz,
Winowiecki Mirosław,
Ziegert Stanisław,
Kadencja 1994-1998
Bąkowski Tadeusz,
Bonk Feliks,
Chmara Alfons,
Daniłko Józef
Gaca Stanisław,
Gackowski Tadeusz,
Górski Jerzy,
Hoppe Henryk,
Kabat Aleksandra,
Kowalski Maciej,
Pilarski Piotr,
Pozorski Jan – Wiceprzewodniczący Rady,
Synakiewicz Adam,
Winowiecki Mirosław,
Zakryś Leon – Przewodniczący Rady,
Ziegert Stanisław,
Ziółkowska Bożena,
Kadencja 1998-2002
Chmara Alfons, Daniłko Józef, Figiel Marian, Glazik Krystyna, Hoppe Henryk, Jakubowski Arnold, Jaszkowski Andrzej, Kiedrowski Janusz – Przewodniczący Rady, Oparka Grzegorz, Ostrowicki Adam, Ostrowicki Krzysztof, Piasek Krzysztof, Pilarski Józef, Pozorski Jan Winowiecki Mirosław, Zakryś Leon – Wiceprzewodniczący Rady, Ziegert Stanisław, Bonk Feliks.
Kadencja 2002-2006
Bonk Feliks, Daniłko Józef – Przewodniczący Rady, Glama Zbigniew Hoppe Władysław, Krzyżelewska Daniela, Mówiński Piotr, Mróz Tadeusz, Oparka Tadeusz, Paszkowski Sławomir, Pilarski Józef, Pozorski Jan, Rogowski Kazimierz, Synakiewicz Adam – Wiceprzewodniczący, Winowiecki Mirosław, Ziegert Stanisław  
Kadencja 2006-2010
Barczyński Józef,
Daniłko Józef – Wiceprzewodniczący Rady,
Fierek Wioletta,
Glama Zbigniew,
Hoppe Władysław,
Jaszkowski Andrzej,
Kiedrowski Janusz – Przewodniczący Rady,
Kornowski Mariusz,
Paszkowski Sławomir,
Pilarski Józef,
Pozorski Jan,
Rogowski Kazimierz,
Słupiński Wojciech,
Winowiecki Mirosław,
Ziegert Stanisław
Kadencja 2010-2014

Nowo wybrani Radni przed odbiorem zaświadczeń o wyborze
Fierek Wioletta, Glama Zbigniew, Hoppe Henryk – Przewodniczący Rady 2010 do 27.11.2012 Jaszkowski Andrzej, Juraszewski Bernard, Karwasz Zbigniew, Kiedrowski Janusz – Wiceprzewodniczący Rady, Kozłowska Jadwiga, Mróz Tadeusz, Pilarski Józef –Przewodniczący Rady od 27.11.2012 Rogowski Kazimierz, Rytlewski Marek, Słupiński Wojciech, Urbana Hanna, Winowiecki Mirosław 
Kadencja 2014-2018
Blachnierek Michał, Fierek Wioletta, Glama Zbigniew, Górski Jerzy, Grzędzicka Elżbieta, Hoppe Władysław, Kornowski Mariusz, Mróz Tadeusz, Nitka Marcin, Oszuścik Henryk, Reszka Zofia, Rytlewski Marek – Wiceprzewodniczący Rady, Urban Hanna, Winowiecki Mirosław – Przewodniczący Rady, Zielewska Jadwiga
Kadencja 2018-2024

Nowy Wójt Gminy Joanna Jastak z nowo wybranymi Radnymi. Na zdjęciu brakuje Radnego Damiana Ortmanna.
Baumgart Ireneusz, Derengowska Monika, Duks Szymon Marian, Grzędzicka Elżbieta, Juraszewski Bernard, Krzyżelewski Dawid, Lewandowski Marcin, Łepek Paweł, Mróz Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady, Nitka Marcin, Ortmann Damian, Reszka Zofia – Przewodnicząca Rady, Słupiński Wojciech, Winowiecki Mirosław, Zielazny Krzysztof

Podczas pierwszej Sesji Rady Gminy dnia 21.11.2018 r. ślubowanie złożyła nowo wybrana Pani Wójt Joanna Jastak.