Rachmistrzowie spisowi w Gminie Lubiewo są już wybrani

Wójt Gminy Lubiewo, Gminny Komisarz Spisowy informuje, że zakończona została procedura otwartego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Nabór zakończył się wynikiem pozytywnym. Wpłynęło 6 podań spełniających niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci na rachmistrzów zobligowani zostali do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmowały część teoretyczną oraz część praktyczną i były zakończone egzaminem.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydowała najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie.

Na rachmistrzów spisowych wybrani zostali:

  1. Katarzyna Glazik
  2. Patrycja Kamińska

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów telefonicznych lub bezpośrednich, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.