PUNKTY SPECJALISTYCZNE W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informujemy, że na terenie całego kraju zostały uruchomione punkty specjalistyczne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Istnieje możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Listę punktów specjalistycznych opublikowano na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, która znajduje się w poniższym linku:

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54