Ptasia grypa- Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 19.04.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski wydał Rozporządzenie nr 12 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum oraz odbywa się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby nakazuje się niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

rozporządzenie_12_2021