Przypomnienie

Odsłony: 0

Przypominamy! Woda z wodociągu publicznego w Bysławiu do odwołania nadaje się do spożycia jedynie po przegotowaniu. Informacja dotyczy odbiorców z miejscowości Bysław, Bysławek, Klonowo, Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Szumiąca, Teolog, Wandowo, Wełpin Zamrza oraz Zamrzenica.